Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om skräckfiktion från det västra kustbandet. Nostalgi och analys i en kärleksfull blandning. 
Vill ni stötta oss ekonomiskt i det folkbildningsprojekt som är Vargtimmen klicka på 
https://www.patreon.com/vargtimmenpodcast
Swish tilll: 0761-287150

Jun 16, 2024

Vi avslutar vårterminen genom att titta närmare på en av de mest grundläggande hörnstenarna inom skräckfilmen: demonisk besatthet. Tomas uttrycker sina tvivel inför att en ämbetsman ur den protestantiska svenska kyrkan skulle kunna bidra med något annat vid en demonutdrivning än att bli uppäten, och Lars tycker att den svidande aggressiva retoriken i rättssalen i The Exorcism of Emily Rose är otäckare än nästan allt annat som tas upp i avsnittet. Vi pratar också om: Exorcisten, Mats Strandberg, Hemmet, The Last Exorcism, The Taking of Deborah Logan, The Possession, Véronica, The Devil on Trial, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Hereditary, Linda Blair, Amityville II: The Possession, Scott Derrickson, Sinister, Anneliese Michael, Juryn: A Time to Kill, Suspiria, Tom Wilkinson, Grady Hendrix, My Best Friend’s Exorcism, Jennifer Carpenter, Mike Flanagan, brottet mot reciprocitetsprincipen, Edvard Munch, Laura Linney och Freuds återigen användbara begrepp das Unheimliche. Bakom Patreon-vägg fortsätter samtalet lika länge till, i det att vi fokuserar diskussionen till ett äldre och ett nyare exempel i den vid det här laget ganska välfyllda kategorin skräckfilm om andevärldens invasion av den mänskliga kroppen. Besök för all del gärna www.patreon.com/vargtimmenpodcast för mer information om hur du kan lyssna på det. Nostalgi, löst tyckande och akademisk analys.