Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om skräckfiktion från det västra kustbandet. Nostalgi och analys i en kärleksfull blandning. 
Vill ni stötta oss ekonomiskt i det folkbildningsprojekt som är Vargtimmen klicka på 
https://www.patreon.com/vargtimmenpodcast
Swish tilll: 0761-287150

Jan 10, 2016

Vi besöker kyrkogården för att minnas de döda, som dessvärre inte verkar ha funnit den sista vilan. Tomas efterfrågar allt större sammanhang för zombiekatastrofen och Lars härleder fascinationen för de levande döda till katolicismens avslappnade förhållande till ruttna kroppar. Vi pratar också om: White Zombie, I Walked with a Zombie, George Romero, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead, The Living Dead at Manchester Morgue, Jorge Grau, Let Sleeping Corpses Lie, Tombs of the Blind Dead, Lucio Fulci, Gianetto de Rossi, Zombi 2, Zombi 3, Zombie Flesh Eaters, Gates of Hell, City of the Living Dead, The Beyond, House by the Cemetery, Burial Ground, Peter Bark, Michael Jackson, Thriller, Return of the Living Dead, Reanimator, Zombie Nosh, Dellamorte Dellamore, Resident Evil, Silent Hill, 28 Days Later, Shaun of the Dead, Zombie Land, World War Z, Hanteringen av odöda och The Walking Dead. Nostalgi, löst tyckande och akademisk analys i en salig röra.