Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om skräckfiktion från det västra kustbandet. Nostalgi och analys i en kärleksfull blandning. 
Vill ni stötta oss ekonomiskt i det folkbildningsprojekt som är Vargtimmen klicka på 
https://www.patreon.com/vargtimmenpodcast
Swish tilll: 0761-287150

Oct 8, 2023

Psykologisera mera

Vi bjuder in författaren och psykologen Jenny Jägerfeld för att fördjupa oss i sambandet mellan skräckfiktion och psykologi med utgångspunkt i boken Monster i terapi som skrevs ihop med Mats Strandberg. Tomas överväger svårigheterna i att försöka engagera den kategoriskt moltigande Jason Vorhees i ett terapisamtal och Lars ställer på florstunt underlag en psykogeografisk diagnos på Jenny som direkt visar sig fullkomligt felaktig, men lyckligtvis går det att skylla på barndomen och gå vidare. Vi pratar också om: Stephen King, chicklit, Johan Ehn, Frankenstein, Dorian Gray, Carmilla, Bram Stoker, Dracula, Dr Jekyll and Mr Hyde, bristerna i skildringen av psykologens gärning i fiktionen, demonisering och glorifiering, psykodynamisk terapi, Sigmund Freaud, KBT, kognitiv beteendeterapi, The Walking Dead, Corona-pandemin, Mattias Fyhr, John Ajvide Lindqvist, Himmelstrand, Färjan, Hellraiser, Rörelsen, X: den sista platsen, Peter Himmelstrand, Sigmund Freud, detet, jaget, överjaget, Psycho, det omedvetna, det medvetna, det omedvetna, Hannibal Lecter, Jason Vorhees, Fredagen den 13, Det, förträngning och andra reaktioner på trauma, JK Rowling, Harry Potter, Yeti, Terror på Elm Street, den tecknade Narnia, The Shining, das Unheimliche, Fox Moulder, den psykoanalytiska apparaten i botten på mycket skräck från 70- och 80-talet samt något litet om Wolf Creek. Bakom Patreon-vägg fortsätter samtalet lika länge till, bland annat om huruvida Jenny Jägerfeld har varit med om något läskigt med någon klient under sin karriär som psykolog, om brottet mot reciprocitetsprincipen, om det återupplevda och om möjligheten att läka trauma med hjälp av skräckfiktion. Nostalgi, löst tyckande och akademisk analys.